องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 กิจกรรมรักจริงรอไหว ใส่ใจป้องกัน [ 13 ส.ค. 2562 ]40
22 จัดซื้อวัสดุสํานักงานกองช่างองค์การบริการส่วนตําบลลาดบัวขาว [ 2 ส.ค. 2562 ]53
23 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายบนอกประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว [ 1 ส.ค. 2562 ]58
24 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ [ 18 ก.ค. 2562 ]57
25 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น อบต.ลาดบัวขาว [ 14 มิ.ย. 2562 ]6
26 การประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุน สปสช.62 [ 25 ก.พ. 2562 ]13
27 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว [ 15 ก.พ. 2562 ]61
28 แจ้งประกาศกิจการงานสภา อบต.ลาดบัวขาว [ 4 ก.พ. 2562 ]42
29 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวสมัยสามัญที่ ๑/๒๕๖๒ [ 28 ม.ค. 2562 ]70
30 ซ่อมแซมถนนระหว่างตำบลลาดบัวขาวและตำบลคลองไผ่ [ 30 พ.ย. 2561 ]19
31 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาส่งเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงไส้เดือน กลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์ [ 28 พ.ย. 2561 ]99
32 แผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามทุจริต [ 10 ต.ค. 2561 ]72
33 ภาคผนวกการปราบปรามความทุตริต [ 9 ต.ค. 2561 ]74
34 แบบฟอร์มรายงานประเมินผลตัวเอง [ 9 ต.ค. 2561 ]59
35 แผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามทุจริต แผนที่ 2 [ 9 ต.ค. 2561 ]196
36 แผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามทุจริต แผน3ปี [ 9 ต.ค. 2561 ]54
37 แผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามทุจริต แผนที่ 5 [ 9 ต.ค. 2561 ]56
38 แผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามทุจริต แผนที่ 4 [ 9 ต.ค. 2561 ]65
39 ประกาศขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ [ 20 ส.ค. 2561 ]117
40 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการอบรมความรู้ขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ [ 17 ก.ค. 2561 ]113
 
|1หน้า 2|3|4|5