องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการประชุมสภา อบต.ลาดบัวขาว สมัยสามัญที่ 3 (ครั้งที่2) [ 21 ส.ค. 2563 ]1
2 ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3/2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]1
3 โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก [ 1 มิ.ย. 2563 ]1
4 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน [ 3 มี.ค. 2563 ]76
5 แผนปฏิบัติการการป้องกันปราบปรามทุจริต แผนที่ 2 [ 9 ต.ค. 2561 ]182
6 ประกาศราคากลางโครงการชื้อยางมะตอยสำเร็จรูป [ 8 ส.ค. 2560 ]211
7 เชิญชวนผู้นำชุมชน ประชาชนตำบลลาดบัวขาว ร่วมปลูกต้นไม้ โครงการปลูกป่าชุมชน [ 8 มิ.ย. 2560 ]809
8 ธรรมภิบาลบริหารด้วยความดี [ 9 พ.ค. 2560 ]199
9 ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบ 2558 [ 22 ต.ค. 2556 ]212
10 แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี 57 - 58 [ 17 ก.ย. 2556 ]221
11 ขอเชิญสมาชิก/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านและผู้สนใจเข้าร่วมปร [ 13 มิ.ย. 2556 ]255
12 ขอบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ [ 24 ม.ค. 2556 ]228
13 รายชื่อผู้ได้รับรางวัล "โครงการเสียภาษีตรงเวลา" [ 1 มิ.ย. 2555 ]208
14 ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ วันที่ 26 พฤษภาคม 25 [ 25 พ.ค. 2555 ]208
15 กำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการบริการ [ 5 ม.ค. 2555 ]223
16 ประชาสัมพันธ์การเสียภาษี ประจำปี 2555 [ 14 ธ.ค. 2554 ]219
17 รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัล "โครงการเสียภาษีตรงเวลา" [ 25 เม.ย. 2554 ]252
18 ข่าวดี...เสียภาษีมีรางวัล [ 21 ม.ค. 2554 ]230
19 ประกาศ..การเสียภาษีป้าย [ 13 ม.ค. 2554 ]221
20 ประกาศ..การเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 13 ม.ค. 2554 ]194
 
หน้า 1|2