องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 


โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก

    รายละเอียดข่าว

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  ได้จัดกิจกรรมโครงการป้องกันโรคไข้เลือดออกประจำปีงบประมาณ 2563 จึงขอแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 1 มิ.ย. 2563