องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th
 
 


รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน

    รายละเอียดข่าว

     องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดยงานนโยบายและแผน  ได้จัดทำแบบรายงานการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ประจำปีงบประมาณ 2562
     จึงเรียนมาเพื่อให้ทราบโดยทั่่วกัน

    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 3 มี.ค. 2563