องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา : www.ladboakhow.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนา 3 ปี
ข้อบัญญัติงบประมาณ
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
ผลปฏิบัติงาน
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
รายงานการประชุม
รายงานทางการเงิน
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 
ทดสอบการทำงานโปรแกรม
ทดสอบการทำงานโปรแกรม1
ทดสอบการทำงานโปรแกรม2
ทดสอบการทำงานโปรแกรม3
ทดสอบการทำงานโปรแกรม4
ทดสอบการทำงานโปรแกรม5
 
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่

วันที่ 7 มกราคม 2553

จำนวน hit counter dreamweaver คน  

  กิจกรรมประชุมสภาอบต.ลาดบัวขาว
      ตามที่กิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวได้มีการกำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญเมื่อเดือนพฤศจิกายน ให้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ / ๒๕๕๗ ทางสภาองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวจึงได้เรียกประชุมสภา เม...
 
  กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557
      
ด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว โดย นายณรงค์  ภูมิจันทึก นายกฯ อบต.,นายกฤษณะ  ตระกูลแก้วคำ ปลัด อบต., คณะผู้บริหารส่วนตำบล / ข้าราชการ พนักงานและล...
 
  กิจกรรมเปิดงานวันเด็กที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตที่ 11
      
นายณรงค์ ภูมิจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว  ร่วมกับ นายองอาจ บุ่มจันทึก นายกเทศมนตรีตำบลลาดบัวขาว และคณะผู้บริหาร /ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างเข้า...
 
  โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว
      ด้วยทางองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว นำโดย นายณรงค์ ภูมิจันทึก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว พร้อมด้วย นายกฤษณะ ตระกูลแก้วคำ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว และคณะผู้บริหารส่วนตำบล ข้าราชการ/...
 
ข่าวเด่น
ข่าวการเมือง
ข่าวบันเทิง
ข่าวเศรษฐกิจ
สหกรณ์ออมทรัพย์ พนักงานเทศบาล จำกัด
สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น
กลุ่มงานคุ้มครองจริยะธรรม
เครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของ อปท.
เครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย DIN
ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร สถ.
ระบบ e-LAAS
ระบบ KM laas
หลักสูตรนักปกครองท้องถิ่น รอบรู้สู่เสรีประชาคมอาเซียน
การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น
คุณภาพชีวิตท้องถิ่น
มุมกองการเจ้าหน้าที่
แนะนำสถานที่ท่องเที่ยว อปท. ทั่วประเทศ
โครงการเสริมสร้างงานเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
สหกรณ์ออมทรัพย์ อบจ.
การพัฒนาระบบราชการ
สำนักงาน จ.ส.ท.
สำนักงาน ก.ฌ.


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 30340 โทรศัพท์0-4424-9265/ โทรสาร 0-4443-6301

CopyRight © 2011 WWW.LADBOAKHOW.GO.TH . All Rights Reserved
l